Wednesday, September 19, 2012

Contoh Surat Permohonan Pembicara


Nomor             :  011/MOPD/III/2012                                               
Lampiran         :  -
Perihal             :  Permohonan Menjadi Narasumber


Yth.
Bapak …………………………..
di Tempat.
          


Assalamualaikum Wr.Wb
Segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kitadapat menjalankan segala aktivitas keseharian.Sehubungan akan di adakannya “Masa Orientasi Peserrta Didik (MOPD)
yang Insyaallah akan dilaksanakan pada

            Hari                             : ………………………..
            Tanggal                       : ………………………..
            Tempat                        : SMA Negeri 1 Sagaranten

Sehubungan dengan ini kami memohon kepada Bapak untuk dapat menjadi pembicara
ditempat kami,demi kelancaran acara “Masa Orientasi Peserta Didik (MOPD)”. Besar harapan kami jika Bapak dapat mengabulkan permohonan kami.Demikianlah surat permohonan ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkanterima kasih.
Wassalamualaikum Wr.Wb

                                   
Sagaranten,  9 Juli 2012

                                                                                   
            Mengetahui :                                                                  Panitia Pelaksana  :
 
Pembina Osis,                                                                   Ketua Pelaksana,
                                                                                   
                                                                                     
Pardi Supardi                                                           
   NIP. 197907082009021003                                                    NIS.

0 comments:

Post a Comment

 
dan